Belastingplan

Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën, overhandigde op dinsdag 17 september 2019 het Belastingplan 2020 aan de Tweede Kamer. Voor Nederland staat een aantal grote veranderingen op stapel. Hieronder vindt u enkele belangrijke wijzigingen in vogelvlucht.

 • Het kabinet wil in 2020 beginnen met een verlaging van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog € 7.280 en wordt in tien jaar geleidelijk afgebouwd tot € 5.000. Daarmee komt de zelfstandigenaftrek in 2020 uit op 7.030 euro.
 • In de periode 2021-2026 zal voor particulieren het aardgastarief stijgen, terwijl het tarief voor elektriciteit daalt.
 • Spaargeld in box 3 tot € 440.000 wordt vanaf 1 januari 2022 per saldo dan waarschijnlijk niet meer belast. Daarvan profiteren straks ca. 1,35 miljoen mensen met alleen spaargeld. Beleggingen worden in box 3 veelal zwaarder belast. Dit is aangekondigd in een nieuwsbericht. Een en ander moet nog worden omgezet in een wetsvoorstel, dit wordt pas rond de zomer van 2020 verwacht.
 • De bedrijfsfietsenregeling treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Hiermee wordt de fiets fiscaal aantrekkelijker, wat naast de stimulatie van de verkoop van fietsen, ook een positief effect zal hebben op het gebruik van de (elektrische) fiets, zowel woon-werk als privé. Binnen deze regeling vallen zowel normale fietsen als e-bikes en speed pedelecs. Voor de fiets van de zaak geldt een bijtelling van 7%.
 • De waarde van het privévoordeel van een (elektrische) fiets van de zaak wordt forfaitair vastgesteld op 7 procent van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de fiets. De bijtelling geldt als de fiets voor (een deel van het) woon-werkverkeer ter beschikking staat. Een fiets van de zaak kan naast een auto van de zaak ter beschikking worden gesteld
 • Het kabinet wil het bijtellingpercentage voor elektrische auto’s vanaf 2020 stapsgewijs verhogen. In 2020 wordt dit 8%. Het is de bedoeling dat in 2026 het percentage 22% zal zijn en daarmee is het gelijk aan de bijtelling van auto’s die rijden op benzine of diesel.
 • Het gaat hier uiteraard om auto's die in 2020 (of later) voor het eerst op kenteken gezet worden (eerste registratie). Deze wijzigingen komen voort uit het Klimaatakkoord.
 • Met een aantal maatregelen wil het kabinet de tekorten op de woningmarkt aanpakken. Onder andere door een subsidie van € 1 miljard voor nieuwbouwprojecten en verlaging van de verhuurdersheffing. Ook overweegt het kabinet de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen. Dat scheelt voor starters straks 2 procent op de koopsom.
 • Multinationals die in ons land nauwelijks of geen winstbelasting betalen, worden vanaf 2021 aangepakt.
 • De zorgpremie gaat volgend jaar licht omhoog, met ca. € 3 per maand. Op jaarbasis gaat een basisverzekering bijna € 40 extra kosten. Zorgverzekeraars mogen hiervan afwijken.
 • Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2020 digitale boeken, kranten en tijdschriften onder het lage btw-tarief vallen. Inwerkingtreding is nog wel afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.
 • Huishoudens met een lager inkomen of een middeninkomen gaan erop vooruit. Er is ruimte voor € 3 miljard lastenverlichting.
 • De vennootschapsbelasting gaat later en minder omlaag. Bedrijven die meer dan € 200.000 winst maken, betalen volgend jaar nog steeds 25% belasting in plaats van de beloofde 22,55%.
 • Het vennootschapsbelastingtarief over de eerste 200.000 euro daalt naar 16,5 procent. Per 1 januari 2021 gaat het toptarief wel dalen, maar slechts naar 21,7 procent in plaats van 20,5 procent.
 • Het kabinet wil investeren in het onderwijs, de wetenschap en infrastructurele projecten. Hiervoor moet een investeringsfonds worden opgericht. Het instellen van zo’n fonds is aantrekkelijk vanwege de huidige lage rente.
 • Het afsluiten van een Brede Weersverzekering voor landbouwers wordt aantrekkelijker door het invoeren van een vrijstelling van assurantiebelasting. Als de Europese Commissie hiervoor tijdig groen licht geeft, wordt deze maatregel opgenomen in het Belastingplan 2020.